Ventcroft Fire Cable

VENTCROFT FIRE CABLE

Code Description Data Sheet Basec Cert LCPB CE Cert
0175515 VFP-215ERH 2 X 1.5MM STD. FIRE CABLE Data SheetBasec Cert LCPBCE CertCE Cert
0175565 VFP-215ERH 2 X 1.5MM STD. FIRE CABLE Data SheetBasec Cert LCPBCE CertCE Cert
0175582 VNP-215ERH 2 X 1.5MM ENHANCED FIRE Data SheetBasec Cert LCPBCE CertCE Cert
0175592 VNP-215ERH 2 X 1.5MM ENHANCED FIRE Data SheetBasec Cert LCPBCE CertCE Cert