Xpelair Ventilation

Browse Here :

Code Description Data Sheet
4065000 90822AW WX6 6" WALL/ELEC XPELAIR FAN Data Sheet
4065001 89996AW WX9 9" WALL/ELECT XPEL FAN Data Sheet
4065002 90011AW WX12 12" WALL/ELECT XPEL FAN Data Sheet
4065010 90800AW GX6 6" W/WALL ELECT XPEL FAN Data Sheet
4065011 89994AW GX9 9" W/WALL ELEC XPEL FAN Data Sheet
4065012 90012AW GX12 12" W/W ELECT XPEL FAN Data Sheet
4065019 GXC6T 6" SURFACE WALL FAN W/TIMER Data Sheet
4065020 90850AW GXC6 6" W/WALL CORD XPELFAN Data Sheet
4065026 92960AW C4S XPELAIR SIMPLY SILENT FAN SQUARE Data Sheet
4065027 92961AW C4R XPELAIR SIMPLY SILENT FAN ROUND Data Sheet
4065028 92962AW C4TS XPELAIR SIMPLY SILENT FAN SQUARE TIMER Data Sheet
4065029 92963AW C4TR XPELAIR SIMPLY SILENT FAN ROUND WITH TIMER Data Sheet
4065031 92965AW C4PR XPELAIR SIMPLY SILENT FAN ROUND PULLCORD Data Sheet
4065032 92966AW C4HTS XPELAIR SIMPLY SILENT FAN SQUARE HUMIDISTAT Data Sheet
4065033 92967AW C4HTR XPELAIR SIMPLY SILENT FAN ROUND HUMIDSTAT Data Sheet
4065034 93017AW DX100BS SIMPLY SILENT – SQUARE Data Sheet
4065035 93018AW DX100BTS SIMPLY SILENT C/W TIMER – SQUARE Data Sheet
4065036 93020AW DX100BHPTS SIMPLY SILENT C/W HUMIDISTAT/TIMER/PULLCORD – SQUARE Data Sheet
4065037 92997AW DX100BR SIMPLY SILENT FAN – ROUND Data Sheet
4065038 92998AW DX100BTR SIMPLY SILENT C/W TIMER – ROUND Data Sheet
4065039 93000AW DX100BHPTR SIMPLY SILENT FAN C/W HUMIDISTAT/TIMER/PULLCORD Data Sheet
4065209 90842AW DX100H 4" FAN W/HUMIDISTAT & UNIV.MOUNTING KIT Data Sheet
4065219 91254AW XIM100+ XPELAIR HIGH POWER IN LINE FAN 100MM Data Sheet
4065220 91473AW XIM100+T XPELAIR HIGH POWER IN LINE FAN 100MM TIMER Data Sheet
4065270 91013AW DX200 PREMIER CENTRIFUGAL FAN Data Sheet